piškoti in zasebnost

POLITIKA ZASEBNOSTI

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje Gordana Jezernik s.p., Hrenova ulica 25, 2000 Maribor, Slovenija (upravljavec osebnih podatkov) spoštuje in ščiti vašo zasebnost, stremi k najvišji stopnji varstva ter sledi načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki. Izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Podjetje Gordana Jezernik s.p. obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov in razveljavitvi Direktive 95/46 / ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR), v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih ter ostalimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Osebni podatki, zbrani preko obrazcev, ki jih izpolni posameznik –  ali so kako drugače sporočeni upravljavcu – podjetju Gordana Jezernik s.p. (ime in priimek, e-mail, telefon, ulica in hišna številka, poštna številka, mesto/kraj, država, regija, vsebina povpraševanja, IP) se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Gordana Jezernik s.p. in sicer za odgovor na povpraševanje, za pripravo in sklenitev sodelovanja ter za samo izvajanje storitve. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov vrši že na podlagi dejstva, da kupec s ponudnikom vstopa v pogodbeno razmerje. Pravno podlago za zakonito obdelavo osebnih podatkov predstavlja izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (člen 6 (1) (b) GDPR).

Če je pravna osnova za obdelavo podatkov vaše soglasje (privolitev), imate pravico, da kadar koli umaknete svoje soglasje, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave s strani podjetja Gordana Jezernik s.p. za obdobje preden umaknete soglasje (člen 6 (1) (a) GDPR). V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bomo zbrane osebne podatke za ta namen prenehali obdelovati.

Če posredujemo osebne podatke organom pregona ali drugim državnim organom, delimo vaše osebne podatke, ker imamo zakonsko obveznost, da to storimo. Naše zakonske obveznosti se nanašajo tudi na hrambo dokumentacije, ki izhaja iz računovodskih in davčnih predpisov (člen 6 (1) (c) GDPR).

Deljenje osebnih podatkov z našimi pogodbenimi partnerji, zaradi zagotavljanja učinkovitega upravljanja in zaščite poslovanja, prav tako pa uveljavljanje in izvajanje pravnih zahtevkov ali obrambe pred njimi, predstavljajo tako imenovani zakoniti interes podjetja Gordana Jezernik s.p. (člen 6 (1) (f) GDPR.

Razlog in namen zbiranja osebnih podatkov s strani podjetja Gordana Jezernik s.p..

Tukaj so opisane glavne kategorije podatkov, ki jih zbira podjetje Gordana Jezernik s.p., in glavni nameni zbiranja podatkov:

 • Kot del splošnih poslovnih procesov podjetja Gordana Jezernik s.p. zbiramo osebne podatke o obiskovalcih spletne strani, kupcih, dobaviteljih (vključno s tretjimi osebami kot ponudniki storitev). Podatki lahko vključujejo posameznikovo ime, podatke za stik in druge podatke, potrebne za poslovanje z vami ali vašo organizacijo.
 • Kot pomoč pri vašem povpraševanju. Lahko se odločite, da se strinjate s posredovanjem osebnih podatkov, vključno s svojim imenom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki za stik, ko se obrnete na nas po telefonu, e-pošti, pošti, z uporabo naših digitalnih platform ali drugih komunikacijskih kanalov. Ti osebni podatki nam omogočajo, da se odzovemo na vaše zahteve po informacijah, da pripravimo ustrezne korake in ponudbo za nakup naših izdelkov.
 • Kupci in potencialni kupci: Osebne podatke strank in potencialnih strank, vključno z imeni, podatki za stik, podatki o plačilnih navadah in kreditnih karticah, kreditnimi in drugimi informacijami, zbiramo, če jih potrebujemo za poslovanje s posamezniki ali organizacijami. Avtomatsko zbiranje podatkov na digitalnih orodjih pa nam omogoča skrb za varnost uporabnikov naše strani.
 • Razvoj poslovanja: Osebni podatki, ki nam jih zaupate ali so zbrani avtomatsko na naših digitalnih orodjih, bodo uporabljeni za boljše poznavanje uporabnikov naših izdelkov in rešitev ter bodo osnova za relevantna sporočila in ponudbe. Osebni podatki bodo uporabljeni za izboljšave proizvodov, postopkov, spletne strani.
 • Tržne komunikacije: Z vašim dovoljenjem (privolitvijo), če je to zahtevano, lahko vaše osebne podatke uporabimo, da bi vas obveščali o poslovanju, izdelkih in storitvah podjetja Gordana Jezernik s.p.. Če ne želite, da podjetje Gordana Jezernik s.p. uporablja vaše osebne podatke na ta način, ali če ne želite prejemati nadaljnjih informacij, se lahko kadar koli odjavite od prejemanja novic. Za odjavo se obrnite na nas preko e-pošte ali pošte. Vaše podatke bomo izbrisali iz naših sistemov po prejeti odjavi, razen če hranimo in obdelujemo podatke na drugi pravni podlagi kot je vaše dovoljenje (privolitev).
 • Ankete za obiskovalce in kupce: Osebne podatke obiskovalcev naše strani lahko zbiramo kot del anket o storitvah in izdelkih podjetja Gordana Jezernik s.p..
 • Upoštevanje preferenc obiskovalcev in strank: Osebne podatke obiskovalcev naše strani ali kupcev lahko zbiramo za zagotavljanje določenih izdelkov in upoštevanje interesov strank.
 • Skladnost z zakonodajo: Osebne podatke lahko zbiramo, kot to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Osebni in neosebni podatki, ki jih zberemo, so obravnavani kot zaupni in jih ne bomo prodali ali posredovali tretjim osebam, razen izjem omenjenih v tej izjavi.

Kako zbiramo vaše podatke

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi izdelkov, storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete za kupce ali kako drugače komunicirate z nami. Podatke zbiramo preko različnih tehnologij, kot na primer s »piškotki«.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen izjemoma v naslednjih primerih:

 • Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja.

Vaš nadzor in vaše odločitve

Omogočamo vam določen nadzor in odločitve glede našega zbiranja, uporabe in deljenja vaših podatkov. Skladno z lokalno zakonodajo lahko nadzor in odločanje z vaše strani vključuje naslednje točke:

 • Spremenite lahko svojo odločitev glede prejemanja novic in obvestil.
 • Lahko se odločite, ali želite od nas prejemati tržna sporočila o izdelkih in storitvah, za katere menimo, da vas utegnejo zanimati.
 • Lahko se odločite, ali želite prejemati obvestila iz naslova ciljnega oglaševanja oglaševalskih omrežij, ponudnikov izmenjav podatkov in tržne analitike ter drugih storitev.
 • Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, da bi popravili netočne ali nepopolne podatke, in v določenih okoliščinah lahko zahtevate, da podatke, ki jih hranimo o vas, izbrišemo iz svojih evidenc (pravice fizičnih oseb).

Vaš nadzor in odločitve lahko uveljavljate ali zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov tako, da nas pokličete ali pisno stopite v stik z nami in sledite prejetim navodilom. Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih izdelkov in storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov. Če imate kakršna koli vprašanja o točno določenih osebnih podatkih o vas, ki jih obdelamo ali shranimo, se obrnite pisno na podjetje Gordana Jezernik s.p. oz. na info@philaser.si ali pa kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko e-naslov info@philaser.si. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naša skupina izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem. Občasno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode.

Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti.

Vaše osebne podatke bomo hranili tako dolgo, kolikor je potrebno za namene, navedene v tej izjavi o varstvi osebnih podatkov, razen če je daljše obdobje hranjenja potrebno ali ga dovoljuje zakonodaja. Informacijo bomo redno osveževali, da jo obdržimo posodobljeno.

Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje glede zasebnosti se obrnite pisno na podjetje Gordana Jezernik s.p.. Če niste zadovoljni z načinom ravnanja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo. Uporabite navedene podatke za stik. V primeru vložene pritožbe morate podatke za stik z vami posredovati podjetju Gordana Jezernik s.p.. Vašo pritožbo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v 30 dneh. Če menite, da podjetje Gordana Jezernik s.p. pritožbe ni ustrezno rešilo, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.sihttps://www.ip-rs.si/.

Zasebnost in piškotki

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Za potrebe poslovanja zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek;
 • naslov;
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
 • kontaktno telefonsko številko;
 • državo bivanja;
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki prodajalec ne odgovarja. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko www.philaser.si med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku), ocene artiklov (da veste, katere artikle ste že ocenili) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Izvajanje politike zasebnosti

Podjetje Gordana Jezernik s.p. ima sprejet Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Vsi zaposleni pri podjetju, ki na kakršenkoli način prihajajo v stik z osebnimi podatki, so seznanjeni z vsebino Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov.

Kakšne so moje pravice po GDPR?

 1. a)   Pravica do obveščanja

 V skladu z določbami GDPR vam zagotavljamo uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do vpogleda, popravka ali izbrisa teh podatkov. V primeru, da imate vprašanja glede izbrisa ali uporabe vaših podatkov, nam to sporočite na elektronski naslov info@philaser.si ali nam pošljite zahtevek po pošti na naslov podjetja Gordana Jezernik s.p.. Lahko se obrnete tudi na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (Data protection Officer – DPO) na e-poštni naslov: info@philaser.si. Naša pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov vam bo odgovorila tudi na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki.

 1. b)   Pravica dostopa

Imate pravico, da od podjetja Gordana Jezernik s.p. kot upravljavca osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) kadarkoli zahtevate dostop do osebnih podatkov (potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne) in naslednje informacije :

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 • razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določim sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevam drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahtevam, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
 1. c)   Pravica do popravka

Imate pravico, da zahtevate popravek vaših netočnih osebnih podatkov (člen 16 Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR).

 1. d)   Omejitev obdelave

V skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR imate pravico, da od podjetja Gordana Jezernik s.p. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov, kadar:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • ste kot posameznik vložili ugovor v zvezi z obdelavo v skladu s členom 21(1), dokler se ne preveri ali zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi.
 1. e)   Pravica od pozabe, ugovora, prenosljivosti in pritožbe

Prav tako imate pravico pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov:

 • do izbrisa vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), predvsem pa v kolikor bi bili podatki obdelani nezakonito;
 • do izpisa osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu (prenosljivost), ne da bi vas prvotni upravljavec pri tem oviral, v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ;
 • do prenehanja uporabe osebnih podatkov v primeru, ko se obdelava vrši na podlagi zakonitega interesa upravljavca, ter za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov (pravica do ugovora) – člen 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR),
 • da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način na vas znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov;

Zoper upravljavca lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov in drugo veljavno zakonodajo, in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov info@philaser.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 in 8
 • Safari

Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.

Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi https://marketingplatform.google.com/about/.

PHI laser

Podjetje,
Naslov
2000 Maribor

kontakt

000 000 000

info@philaser.si